Resultat af valgforsamling i Ølgod Sogn den 15. september 2020

Efter valgforsamlingen er der følgende kandidatliste til menighedsrådet:

Laila Møller Bargisen

Karen Møller Kristensen

Bente Dalgas Kristiansen

Per Lange Andersen

Marianne Pallesen

Eva Holt Johannessen

Ole Andreasen

Peter Buhl

Hans Vestager Hansen

 

Følgende er stedfortrædere:

Conny Lauridsen

Hans Erik Andersen

Leif Godsk Jørgensen

Hanne Munk Nielsen

Anna Kirstine Møller Kristensen

Ida Schlosser

Knud Sonne Jensen

Inge Lise Bundgaard Pedersen

Kirsten Marie Nielsen

 

Evt. afstemningsvalg

Hvis man ønsker at indgive en valgliste til menighedsrådet, udløses afstemningsvalg den 17. november 2020

Der skal i alt være 9 medlemmer i menighedsrådet i Ølgod sogn. Deres funktionsperiode er 4 år fra 1. søndag i advent 2020.

www.km.dk eller www.menighedsraadsvalg.dk findes en godkendt formular, som skal bruges ved indgivelse af liste med kandidaters navn, adresse og cpr.nr.  Der skal være 9 stillere, der skal underskrive listen. Lister afleveres senest tirsdag den 13. oktober 2020 til valgbestyrelsens formand Jens Graven Nielsen, Blåbærvej 7, Ølgod eller til Laila Bargisen, Solvænget 26, Ølgod

 

Valgbestyrelsen ved Ølgod Menighedsråd

Resultat af valgforsamling i Strellev Sogn den 15. september 2020.

Efter valgforsamlingen er der følgende kandidatliste til menighedsrådet:

Ejnar Kudsk

Jens Krogh

Anders Jensen

Lene Hvergel

Tage Johannesen

 

Følgende er stedfortrædere:

Kristian Haahr

Kaja Johannesen.

 

Evt. afstemningsvalg

Hvis man ønsker at indgive en valgliste til menighedsrådet, udløses afstemningsvalg den 17. november 2020.

Der skal i alt være 5 medlemmer af menighedsrådet i Strellev Sogn. Deres funktionsperiode er 4 år fra 1. søndag i advent 2020.

www.km.dk eller www.menighedsraadsvalg.dk findes en godkendt formular, som skal anvendes vedindgivelse af liste med kandidaters navn, adresse og cpr.nr. Der skal være 5 stillere, der skala underskrive listen. Lister afleveres senest tirsdag den 13. oktober til valgbestyrelsens formand, Jens Krogh, Tarpvej 15, Strellev eller t il Ejnar Kudsk, Adsbølvej 11, Strellev.