Nyt menighedsråd pr. 1. søndag i advent

Hvert år vælger medemmerne af menighedsrådet, hvem der skal være formand, næstformand o.s.v. Denne konstituering skal finde sted inden 1. søndag i advent.

 

Menighedsrådet i Ølgod har konstitueret sig for det kommende kirkeår, d.v.s. fra 1. søndag i advent og et år frem.

 

Formand er Laila Bargisen.

Næstformand er Marianne Pallesen.

Kasserer er Eva Holt Johannesen.

Kontaktperson er Marianne Pallesen.

Kirkeværge er Jens Graven Nielsen.

Sekretær er Else Juul.

Formand: Laila Møller Bargisen

Solvænget 26, Ølgod

Mail:

laila.bargisen@skolekom.dk

Tlf.: 2250 9088 / 7573 0452

Kirkeværge: Jens Graven Nielsen

Blåbærvej 7, Ølgod

Mail:

jgn@advopartner.dk

Tlf.: 4014 5873

Karen Margrethe Nielsen

Krusbjergvej 69, Krusbjerg

Mail:

karen.m.nielsen@outlook.dk

Tlf.: 4045 3129

Jeanette Teslak Pedersen

Herningvej 27, Ølgod

Mail: teslakpedersen@hotmail.com

Tlf. 6134 9727

 

 

Næstformand og kontaktperson

Marianne Pallesen

Enghavevej 6, Ølgod

Mail:

enghavevej@bbsyd.dk

Tlf.: 5073 4526

 

Karen Møller Kristensen

Blommevej 2, Ølgod

Mail:

karek@youmail.dk

Tlf.: 4243 1223 / 7524 5063

Sognepræst Marianne Holst-Larsen

Kirkegade 1, 6870 Ølgod.

Email: mahol@km.dk.

Tlf.: 9243 7310.

Medarbejder-

repræsentant: Dorte Karlsmose

Bakkelyvej 1, 6870 Ølgod

Mail: hkarlsmose@mail.tele.dk

Tlf.: 7524 3008

 

 

 

 

 

Lisbeth Uhre

Nørregade 1, Ølgod

Mail:

trine@bixen.dk

Tlf.: 2311 0234

Hans Vestager

Viaduktvej 26, Ølgod

Mail:

hansvestager@gmail.com

Tlf.: 2961 7292

Kasserer: Eva Holt Johannessen

Solvænget 18, Ølgod

Mail:

holt.johannessen@gmail.com

Tlf.: 2856 5808

Sognepræst: Else Juul

Rønnevænget 25, Ølgod

Mail:

ej@km.dk

Tlf.: 2058 3832