Menighedsmøde og offentligt møde om udviklingsplaner

Tirsdag den 23. april bliver der afholdt offentligt møde om udviklingsplanerne for Ølgod kirkegård. Kom og vær med til at give din mening til kende om, hvordan kirkegården bedst kan imødekomme de ønsker og behov, fremtiden bringer. Mødet foregår i kirkehuset, Kirkegade 1, den 23. april kl. 19.

Derefter er der menighedsmøde, hvor menighedsrådet vil fortælle om det forgangne år, og om de planer man har for det kommende år.

Nyt menighedsråd pr. 1. søndag i advent

Hvert år vælger medemmerne af menighedsrådet, hvem der skal være formand, næstformand o.s.v. Denne konstituering skal finde sted inden 1. søndag i advent.

 

Menighedsrådet i Ølgod har konstitueret sig for det kommende kirkeår, d.v.s. fra 1. søndag i advent og et år frem.

 

Formand er Laila Bargisen.

Næstformand er Marianne Pallesen.

Kasserer er Hans Vestager.

Kontaktperson er Marianne Pallesen og Else Juul.

Kirkeværge er Jens Graven Nielsen.

Sekretær er Else Juul.

Formand: Laila Møller Bargisen

Solvænget 26, Ølgod

Mail:

laila.bargisen@skolekom.dk

Tlf.: 2250 9088 / 7573 0452

Kirkeværge: Jens Graven Nielsen

Blåbærvej 7, Ølgod

Mail:

jgn@advopartner.dk

Tlf.: 4014 5873

Karen Margrethe Nielsen

Krusbjergvej 69, Bejsnap

Mail:

karen.m.nielsen@outlook.dk

Tlf.: 4045 3129

Næstformand og kontaktperson

Marianne Pallesen

Enghavevej 6, Ølgod

Mail:

enghavevej@bbsyd.dk

Tlf.: 5073 4526

 

Karen Møller Kristensen

Blommevej 2, Ølgod

Mail:

karek@youmail.dk

Tlf.: 4243 1223 / 7524 5063

Aksel Nielsen

Solvænget 11, Ølgod

Mail:

tanddyr@mail.dk

Tlf.: 7524 4824 / 4011 9029

Medarbejder-

repræsentant: Poul Hjulstad

Mosevangen 15, 6710 Esbjerg V

Mail:

phjulstad@gmail.

com

Tlf.: 2993 7887

 

Kasserer: Hans Vestager

Viaduktvej 26, Ølgod

Mail:

hansvestager@gmail.com

Tlf.: 2961 7292

Eva Holt Johannessen

Solvænget 18, Ølgod

Mail:

holt.johannessen@gmail.com

Tlf.: 2856 5808

Lisbeth Uhre

Nørregade 1, Ølgod

Mail:

trine@bixen.dk

Tlf.: 2311 0234

Sognepræst: Else Juul

Rønnevænget 25, Ølgod

Mail:

ej@km.dk

Tlf.: 2058 3832