Navnet

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal dåbes, eller det skal navngives før dåben, skal du søge om navngivning på borger.dk - her er linket ”Navngivning” 

Dåbsdato kan aftales med en af præsterne:

Else Juul 2058 3832

Marianne Holst-Larsen 9243 7310

eller man kan ringe til kirkekontoret 2399 4800.

Dåb

Dåben finder normalt sted i kirken ved en almindelig gudstjeneste. Ved dåben, som er en hellig handling, giver Gud barnet det evige liv og barnet bliver optaget i den kristne menighed. I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, og som forældre eller faddere siger vi "ja tak" på barnets vegne.
 Dåbsfesten begynder i kirken og fortsætter som regel bagefter. Det er en god anledning til, at man mødes med familie og/eller venner og glædes over, at man har fået et barn, og at det er blevet døbt.

 

I Ølgod og Bejsnap kirker har vi valgt at supplere tilbuddet om dåb til søndagsgudstjenesten. Én lørdag i hvert kvartal er der planlagt dåbsgudstjeneste på lørdage i Ølgod kirke. 

I 2020 er der planlagt dåbsgudstjenester i Ølgod kirke;

Lørdag den 18. januar kl. 11.00

Lørdag den 25. april kl. 11.00

 

 

 

 

 

Faddere

Fadderne er vidner til, hvad der sker under dåben, og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”.

I skal før dåben vælge 2 -5 faddere til jeres barn ud over jer selv. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb og skal mindst være i konfirmationsalderen. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. 
Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.

Sådan foregår dåben

Foto: Hartmann Schmidt Fotografi

En dåb i Ølgod, Bejsnap og Strellev Kirker er normalt en del af søndagens gudstjeneste. I bærer barnet ind ved gudstjenestens begyndelse, og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.
Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten. Børn blandt dåbsgæsterne bliver også opfordret til at komme med op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.
Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om, at Jesus siger ”Lad de små børn komme til mig”. Så taler præsten direkte til barnet, og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud.
Derefter kommer vi til den del, hvor den der bærer barnet skal sige noget.


  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.

  • N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!

  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!

  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!

  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!

  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Så fortsætter gudstjenesten. I går som dåbsfamilie ud af kirken sammen med præsten.
Hvis I har brug for det under gudstjenesten, er der mulighed for at gå ud i våbenhuset med barnet.

Hvad skal barnet hedde

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.
Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.