Rammer strejke og lockout også vores kirker?

Ja - er det korte svar.

De statslige overenskomstforhandlinger er brudt sammen, og folkekirken er blandt de områder der vil blive berørt af en kommende konflikt. 

Arbejdsgiverne har sendt et lockoutvarsel, der vil berøre en mindre gruppe overenskomstansatte præster og en stor gruppe andre ansatte i folkekirken. 

I Ølgod er begge præster samt kirkegårdslederen tjenestemandsansatte, og de kan derfor hverken strejke eller lockoutes. Medarbejderne på kirkegården, præstesekretæren og kirketjenerne bliver heller ikke berørt af lockouten.

Sangeren og organisten vil derimod blive lockoutet, hvis det kommer så vidt. Menighedsrådet må ikke kalde afløsere ind til at foretage deres arbejde.

Det lange svar er derfor, at vi kan gennemføre kirkelige handlinger og gudstjenester i Ølgod og Bejsnap, men at det bliver uden musikledsagelse og uden en sanger til at synge for.

I Strellev bliver ingen af de ansatte berørt af konflikten, og gudstjenester og kirkelige handlinger kan derfor foretages som sædvanligt.

Lockouten er varslet til at gælde fra 10. april.