Sommerlejr for udsatte familier

En af de første sommeruger var to gæve frivillige fra Ølgod Menighedsråd på sommerlejr med 3 familier fra lokalområdet, som alle har så lav en indtægt, at det er vanskeligt for dem at få råd til at tage på ferie på egen hånd.

Turen er finansieret af et mindre beløb betalt af menighedsrådet samt fondsmidler indsamlet af en folkekirkelig organisation. For at komme med på sommerlejren skal familierne have børn, og forældrene skal have en indtægt, som svarer til kontanthjælp eller er lavere.

Udflugtsmålet var Jesperhus Feriepark. Temaet for turen var natur, og hvordan man kan bruge naturen til at lave aktiviteter i familien. Derfor drog de frivillige sammen med familierne en dag til stranden, hvor der blev samlet sten, skaller, tang og andet godt, mens der blev hygget i sandet og ved vandet. Hjemme ved hytterne blev "fundene" sat sammen til små kunstværker.

Resten af ugen blev der leget på legepladserne og i svømmehallen, og hygget i parken og ved hytterne. Både de frivillige og familierne har haft en dejlig uge, hvor der blev snakket på kryds og tværs. De frivillige er helt friske på at tage af sted igen med lokale, udsatte familier til næste sommer!