I Ølgod foregår konfirmationsforberedelsen klassevis. Alle konfirmander får undervisning af begge præster. Vi har valgt denne løsning, fordi vi synes det er vigtigt, at de unge mennesker får en bred tilgang til kirken, og at de har et forhold til begge præster.

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget: om kærlighed, om venner, men også om hvad der sker, når man dør. Derudover synger vi, ser film, laver rollespil og meget andet.

Vi lægger vægt på at gøre undervisningen varieret, så der både er stille aktiviteter og diskussioner, konkurrencer og bevægelse. Vi har ud over den almindelige ugentlige undervisning valgt at lave en dagsudflugt med konfirmanderne, og at lave en eftermiddag med gospelworkshop, hvor vi slutter af med et brag af en musikgudstjeneste om aftenen. Det handler bl.a. om at opleve fællesskabet på mange forskellige måder, og at opdage nogle af de mange måder, man kan være kristen på.

Imens du går til konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 8 gudstjenester. 

Fremover vil der være mulighed for at vælge mellem 4 konfirmationsdatoer. I oversigten her er der sat klasser på søndagene, men man har frit valg mellem de tre søndage. Desuden vil vi i en prøveperiode tilbyde lørdagskonfirmation dagen før den sidste konfirmationssøndag. Søndagskonfirmationerne foregår kl. 10 i Ølgod kirke, lørdagskonfirmationen finder sted kl. 10 i Bejsnap kirke.

 

År       1. søndag e. påske   2. søndag e. påske  3. søndag e. påske Lørdagskonfirmation i Bejsnap  


2018    7C: 8. april                 7A: 15. april              7B: 22. april                    21. april

2019    7A: 28. april                7B: 5. maj                7C: 12. maj                     11. maj

2020    7B: 19. april                7C: 26. april              7A: 3. maj                       2. maj

Alle konfirmationerne er klokken 10

Konfirmanderne på tur

Fredag den 20. januar var konfirmanderne fra 7.A på Ølgod skole på udflugt sammen med præsterne. Turen er en del af undervisningen, og bliver brugt på at komme ud at se, hvordan den kristne tro også kan tænkes og praktiseres. Vi var på UC Syd i Esbjerg for at se Esbjerg-evangeliet, en nutidig fortolkning af biblen, som vi fik en grundig introduktion til, før konfirmanderne blev sat til at lave opgaver om det 140 m2 store vægmaleri.

Senere besøgte vi en af Esbjergs nyere kirker, Treenighedskirken, som ser så meget anderledes ud end vores middelalderkirke i Ølgod, at konfirmanderne udbrød: "Er det en kirke?". Ungdomspræsten Dennis Voss fortalte om kirken og om sit arbejde.

Dagen blev sluttet af med et besøg på Kirkens Korshærs varmestue i Esbjerg, hvor vi hørte om, hvilke brugere, der kommer på stedet, hvilke tanker, der ligger bag arbejdet med de udsatte, og hvilke udfordringer, de møder i dagligdagen på varmestuen. Bagefter blev vi vist rundt.

Det var en oplevelsesrig og spændende dag for både konfirmander og præster!

Konfirmanderne fra 7.B var på en tilsvarende tur torsdag den 26. januar. Der sluttede vi dog ikke af på kirkens korshærs varmestue, men på KFUM og K's soldaterhjem i Varde, hvor konfirmanderne var meget optaget af at høre om det liv, soldater og veteraner lever, og hvad det kristne livssyn betyder for den måde, soldaterhjemmet bliver drevet på.

Informationer til konfirmander 2018 og deres forældre

7. klasserne på Ølgod skole er blevet slået sammen, så der nu er 2 klasser i stedet for 3.

Det har betydning for konfirmationsforberedelsen. Vi vil i år tilbyde konfirmationsforberedelse onsdag morgen og onsdag eftermiddag (den tidligere varslede undervisning fredag morgen bortfalder).

I forhold til konfirmationsdatoerne sker der ingen ændringer. Vi holder fast i, at der er tre konfirmationssøndage og en konfirmationslørdag. Man kan frit vælge mellem de 4 datoer, uanset hvilken klasse, man går i, eller har gået i.

Konfirmationsdatoerne er således:

Søndage i Ølgod kirke: 8. april (7.C), 15. april (7.A), 22. april (7.B)

Lørdag i Bejsnap kirke: 21. april

Alle dage kl. 10.