Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom til ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes før konfirmationen.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse i Ølgod Kirke foregår klassevis. 

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget: om kærlighed, om venner, men også om hvad der sker, når man dør. Derudover læser vi, ser film, laver rollespil og meget andet.

Imens du går til konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 8 gudstjenester op til din konfirmation. 

Hos os samarbejder præsterne om konfirmandundervisningen. Vi har fælles indledning, hvor dagens tema bliver berørt. Bagefter deles klassen i to hold, der på skift er hos de to præster, som på hver sin måde lader konfirmanderne arbejde med emnet. Til sidst har vi fælles afslutning.

En del af undervisningen har vi valgt at lægge uden for huset eller på utraditionelle måder. F.eks. tager vi på udflugt for at se og høre, hvordan den kristne tro kan udmønte sig i "det virkelige liv". Vi bruger også en eftermiddag og en aften på at øve gospelsang med en dygtig underviser, som er god til at vise, hvordan man med humor, sang og åbenhed kan mærke fællesskabet på en helt særlig måde.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Ølgod, Strellev eller Bejsnap kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, og kan desuden holde en tale til jer konfirmander. I siger trosbekendelsen sammen med præsten.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger du eller præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Konfirmationsdatoer

Fremover vil der være mulighed for at vælge mellem 4 konfirmationsdatoer. Der vil stadig blive meldt en dato ud for hver klasse, men man har frit valg mellem de tre søndage. Desuden vil vi i en prøveperiode tilbyde lørdagskonfirmation dagen før den sidste konfirmationssøndag. Menighedsrådet har på et møde i februar 2017 besluttet i en treårig periode at lægge lørdagskonfirmationen i Bejsnap kirke (i 2018, 2019 og 2020). Tidspunktet er i alle tilfælde kl. 10.00.

 

År    1. søndag e. påske   2. søndag e. påske  3. søndag e. påske   lørdagskonfirmation i Bejsnap    


2018    7C: 8. april                7A: 15. april                  7B:22. april                          21. april

2019    7A: 28. april              7B: 5. maj                     7C:12. maj                           11. maj

2020    7B: 19. april              7C: 26. april                  7A: 3. maj                            2. maj