Du er her: 

Forår på kirkegården i Ølgod

Selv når mørke regnvejrsskyer truer, er kirkegården fuld af farver og dufte. Forår i Ølgod!

Varme hveder i kirkehuset

Aftenen før store bededag, torsdag den 11. maj, er der gudstjeneste i Ølgod kirke kl. 19.30. Efter gudstjenesten følges vi ad over i kirkehuset, hvor der er lune hveder og mulighed for en god snak. Der er ingen tilmelding, og alle er velkomne.

Indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp

Her i Ølgod kan vi sige 8873½ tak for indsatsen til indsamlingslederen, indsamlere (her i blandt et par søde konfirmander) og ikke mindst jer, der gav til det gode formål, da der i dag blev samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp. Vi er klar igen den 11. marts 2018 :-)

 

Læs evt. mere om indsamlingen her:

https://www.noedhjaelp.dk/vaer-med/indsamling/live-fra-dagen

 

 

 

 

Gudstjeneste for brugere tilknyttet Samstyrken

I august havde vi for første gang brugerne fra Samstyrkens tilbud i kirke. Det var så god en oplevelse, at vi straks aftalte, at de skulle komme igen i januar. I dag har vi så haft 40 mennesker til spisning og gudstjeneste i Ølgod. Det handlede om lys, og der blev sunget salmer om lys, fortalt historier om lys, og talt om Jesus som verdens lys. Der blev spillet og sunget, vi gik til alters og fik friskbagt korsbrød, og til sidst blev der tændt lys, som blev sat på et stort kors. Mange tak til de mange kirkegængere og hjælpere, vi glæder os til næste gang!

Konfirmander på tur

Esbjerg-evangeliet
Esbjerg-evangeliet
Esbjerg-evangeliet
Treenighedskirken i Esbjerg. Korset er lavet af et tag, der blæste af under en storm.
Esbjerg-evangeliet
Esbjerg-evangeliet
Treenigheds-
kirken
Treenighedskirken
Klokketårnet ved
Treenighedskirken
"Biografen" på
soldaterhjemmet

Fredag den 20. januar var konfirmanderne fra 7.A på Ølgod skole på udflugt sammen med præsterne. Turen er en del af undervisningen, og bliver brugt på at komme ud at se, hvordan den kristne tro også kan tænkes og praktiseres. Vi var på CVU i Esbjerg for at se Esbjerg-evangeliet, en nutidig fortolkning af biblen, som vi fik en grundig introduktion til, før konfirmanderne blev sat til at lave opgaver om det 140 m2 store vægmaleri.

Senere besøgte vi en af Esbjergs nyere kirker, Treenighedskirken, som ser så meget anderledes ud end vores middelalderkirke i Ølgod, at konfirmanderne udbrød: "Er det en kirke?". Ungdomspræsten Dennis Voss fortalte om kirken og om sit arbejde.

Dagen blev sluttet af med et besøg på Kirkens Korshærs varmestue i Esbjerg, hvor vi hørte om, hvilke brugere, der kommer på stedet, hvilke tanker, der ligger bag arbejdet med de udsatte, og hvilke udfordringer, de møder i dagligdagen på varmestuen. Bagefter blev vi vist rundt.

Det var en oplevelsesrig og spændende dag for både konfirmander og præster!

Konfirmanderne fra 7.B var på en tilsvarende tur torsdag den 26. januar. Der sluttede vi dog ikke af på kirkens korshærs varmestue, men på KFUM og K's soldaterhjem i Varde, hvor konfirmanderne var meget optaget af at høre om det liv, soldater og veteraner lever, og hvad det kristne livssyn betyder for den måde, soldaterhjemmet bliver drevet på.